موسسه مسکن
پرداخت وام کد62 به صورت کامل به اسناد در رهن سیستم بانکی کشور
شنبه 14 مرداد 1391 - 06:10:09
به منظور بهره مندی متقاضیان از تسهیلات وام مسکن حکمت برای خرید واحد مسکونی که سند مالکیت آن در قبال وام بانکی در رهن می باشد ضمن لزوم (ارائه سند وکالت بلاعزل بهنگام تشکیل پرونده، تأیید سکونت در خانه مورد خریداری، صدور یکی از قبوض انشعابات بنام متقاضی) معهذا تا کنون 90% مبلغ وام بشرط احراز شرایط مزبور پرداخت و 10% مابقی وام مسکن حکمت پس از ارائه سند قطعی پرداخت میشد. از تاریخ صدور این مصوبه و در جهت تقویت قدرت خرید و سهولت در خانه دار شدن اعضاء برای خرید خانه با سند وکالتی مربوط به املاک در رهن سیستم بانکی کشور ، مبلغ وام به صورت کامل ودر یک مرحله پرداخت می گردد.
بالا
موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن
بزرگراه شیخ فض ا... نوری - بلوار مرزداران - ساختمان حکمت - بلوک امید - طبقه 3
maskan@btn.ir